Rólunk

 A Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) 1991 óta működik – mint a magyar a textil-, ruházati- és tisztítóipar, valamint a bőr-, szőrme-, cipőipari, és egyéb, kapcsolódó könnyűipari vállalkozások munkaadói érdekképviseleti szervezete.

A könnyűipar adatai, a legfontosabb alágak (TEÁOR 13-14-15) figyelembe vételével :

  • 50 000 foglalkoztatott (becsült adat),
  • 4 500 regisztrált vállalkozás (becsült adat) és
  • 425 milliárd Ft árbevétel (KSH 2019).

(Megjegyzés: a KSH a 4 fő feletti vállalkozásokat tartja nyilván főtevénység szerint. A létszám a valóságban akár 20 %-al is magasabb lehet)

Az MKSZ hazai és nemzetközi fórumokon képviseli az ágazatot, szót emel az ágazat érdekében az Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésein és  a  kormányzati  szervekkel folytatott kommunikációban. Az MKSZ munkájában hangsúlyt kap a vállakozások számára előnyt biztosító pályázati tevékenység, a tanácsadás és szakmai partnerközvetítés is.

Az MKSZ tagja az Európai Textil- és Ruhaipar Szövetségének (EURATEX), az Európai Bőripari Szövetségnek (COTANCE) és az Európai Cipőipari Szövetségnek (CEC) is. Aktív tagja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ), együttműködik a VOSZ textil szekciójával és a kamarával, alapítója a 2004-ben létrejött Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak (KÁPB). Az MKSZ részvétele a hazai és az uniós szociális párbeszédben, és az EU-szintű munkaadói szervezetek (EURATEX, COTANCE, CEC stb.) munkájában a gazdaságdiplomácia eszköze. Tagjai között aktív szerepet vállalnak az ágazat meghatározó szervezetei, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), a Textiltisztító Egyesülés (TTE), és a Bőr- és Cipőipari Egyesülés (BCE). Az MKSZ  az elmúlt években széleskörű kapcsolatrendszert épített ki, együttműködő partnerei többek között a Magyar Ruhagyártók Egyesülete, a Nemzeti Divatliga, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Pannon Klaszter és a VOSZ Textil Szekciója is. 


Tisztelt Cégvezető!

A 2015-ben bekövetkezett vezetőváltással az MKSZ új alapokra helyezte működését; erősíteni kívánja vállalkozói, munkáltatói érdekképviseleti és szakmai, közösségi tevékenységét. Célja, hogy hatékonyabban képviselje és juttassa érvényre az ágazat vállalkozásainak érdekeit. Az MKSZ a jövőben üzleti és pályázati lehetőségek közvetítését is vállalja tagjai számára, egyéni megállapodások alapján. A megújulás első állomása, hogy az MKSZ 2016. elején több koalíciós szerződést is kötött annak érdekében, hogy minél több vállalkozásnak kínálhassa fel segítségét, és megvalósítsa a széles alapokon nyugvó szakmai képviseletet a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd munkaadói oldalán. A megújulást jelzi az is, hogy az NGM, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, és a MGYOSZ képviselőinek bevonásával elindítottunk egy párbeszédet az ágazat sürgető szakember-utánpótlás gondjainak megoldása érdekében, a tanulószerződéses, vagy együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés sikeres megvalósításához. Aktív érdekérvényesítő tevékenységgel kívánunk hozzájárulni a kötelező béremelés okozta problémák orvoslásához is.
Fogjunk össze az ágazatunkért, legyen Ön is a Magyar Könnyűipari Szövetség tagja!
A széles tagsági bázissal erősödik a szakmai érdekérvényesítés, tagjaink javaslatai hozzájárulnak az ágazati problémák feltárásához és megoldásához.  A jövőbeni hatékony munkához várjuk javaslatait, számítunk együttműködésükre és szívesen látjuk rendezvényeinken is!
Budapest, 2017. március 6.

                        Üdvözlettel:

           Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
                         elnök s.k.

Csatlakozz céljainkhoz a Belépési nyilatkozat kitöltésével!