Textil-, ruhaipar

Textilipar

A textilipar az egyik legrégebbi, legnagyobb hagyományokkal rendelkező ipari ágazat, amely természetes vagy mesterséges szálakból fonalakat, cérnákat és/vagy különböző eljárások alkalmazásával lapszerű termékeket (kelméket) állít elő. A textilipar beszállítója a ruhaiparnak, de nagy hozzáadott értéket jelentő, innovativ termékei számos műszaki területen is megtalálhatóak (építőipar, járműipar, mezőgazdaság, egészségügy, stb.) . A textilipar magában foglalja

  • a fonást, cérnázást
  • a laptermékek előállítását szövéssel, kötéssel, nemszőtt technológiával
  • a kelmeképzést egyéb eljárásokkal (csipkekészítés, fonatolás, stb.)
  • kikészítést (szinezés, nyomás, mechanikai és kémiai kikészítés)
  • a nem ruházati célra készült konfekcionált (kész állapotra hozott) textiltermékek (pl. textilanyagból készült zsákok, kötelek, zsinórok, csomózott hálók stb.) előállítását

TEÁOR kód szerint:

13 Textília gyártása

131 Textilszálak fonása

132 Textilszövés

133 Textilkikészítés

139 Egyéb textiláru gyártása

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1393 Szőnyeggyártás

1394 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

Ruhaipar

A ruhaipar (konfekcióipari) kész ruházati termékeket (alsó- és felsőruházati cikkeket, munka- és védőruhákat, sapkákat, szabott kesztyűket stb.), továbbá szőrmecikk és kötött, hurkolt cikkeket gyárt. Konfekcionált lakástextil termékeket, a háztartásokban használt és szabást-varrást igénylő árukat (asztal- és ágyneműk, törülközők és más törlőkendők, függönyök, terítők, bútorhuzatok stb.) a varrodák készítik, de TEÁOR szerint ezek gyártása a textiliparhoz tartozik (ld. 1392 kód).. Nem a ruházai termékek gyártásának kódja alatt keresendő a tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása sem, amely a TEÁOR 3299  kód alá tartozik.

TEÁOR  kód szerint

14 Ruházati termék gyártása

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

142 Szőrmecikk gyártása

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

Az EU textil-ruházati adatai, ágazati stratégiája

Az EU  28 országának textil  és ruházati ipara az unió egyik legnagyobb iparrága, amelyben összességében több mint 1,7 millió a foglalkoztatott és amelynek forgalma 171 milliárd € volt 2016-ban.Az európai textil- és ruházati cégek világszerte vezetői pozícióban vannak, meghatározó szerepük van az egyre növekvő műszaki textil gyártásban, a minőségi textil termékek és igényes ruházati cikkek gyártásában.

Az Euratex minden évben, májusban nyilvánosságra hozza az EU 28 országának textil- és ruhaiparának teljesítményére vonatkozó adatokat. Ezek közül a legfontosabbak az előző évekkel összehasonlítva az alábbiak:

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

16/15, %

Árbevétel

Mrd €

Textil

84,2

82,6

79,5

77,9

77,9

101,9

Ruha

79,6

79,0

76,3

74,1

 76,6

100,7

Létszám

ezer fő

Textil

649

631

631

630

627

102,8

Ruha

1023

1036

1029

1035

1080

98,7

Cégek

száma

Textil

55 852

54 626

52 000

52926

54 748

102,2

Ruha

121 751

120 156

119 362

121 253

125 374

101,3

Import

Mrd €

Textil

29,1

28,7

26,4

24,5

23,7

101,4

Ruha

81,0

80,8

73,4

67,2

67,6

100,2

Export

Mrd €

Textil

21,8

21,8

21,2

20,7

20,7

100,1

Ruha

22,9

22,7

21,8

20,9

20,1

101,1

Forrás: Euratex

Új Stratégiai Innovációs és Kutatási Program a európai textil- és ruhaipar fejlesztésére

2016. október 12-13.-án tartotta éves konferenciáját az Európai Textil- és Ruhaipar Technológiai Platformja, az ETP. A konferencián mutatta be az ETP főtitkára, Lutz Walter az ETP új, aktualizált Stratégiai Innovációs és Kutatási Programját (Strategic Innovation and Research Agenda). Az ETP 2004-ben készített először Stratégiai Kutatási Programot. Akkor három fő irányt határoztak meg:

  • elmozdulás a tömegtermékektől a specialitások felé
  • textiltermékek elterjesztése új, műszaki alkalmazásokban
  • ruházati tömegtermékek helyett személyre szabott termelés és forgalmazás

A stratégiai irányok helyesnek mutatkoztak. Az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek elhagyták az EU-t, ezért csökkent az árbevétel és a foglalkoztatottak száma. Nőtt viszont az elmúlt tíz évben az európai textil- és ruhaipar termelékenysége, versenyképessége. Az egy főre eső hozzáadott érték 2004 óta 36%-kal nőtt, az export részaránya folyamatos növekedés után a 2004 évi 15,5%-ról 26,3%-ra emelkedett.

A következő tíz évre vonatkozó új Stratégiai Innovációs és Kutatási Program négy fő innovációs fő irányt (témát) határoz meg. Ezeken belül területenként négy-öt ún. kutatási prioritást emel ki, és részletezi az ezek megvalósítását jelentő kutatási témákat (topic) is. Az innovációs fő irányok az alábbiak:

1.innovációs irány

Okos, nagy teljesítményű anyagok fejlesztése és használata

2. innovációs irány

Digitalizált gyártástechnológiák, értékláncok és üzleti modellek

3. innovációs irány

Cirkuláris gazdaság és a források hatékony felhasználása

4. innovációs irány  

Nagy hozzáadott értékű megoldások nagy növekedésű piacokra

Az új program megtalálható az ETP honlapján: http://www.textile-platform.eu/

http://euratex.eu/pages/eu-short-term-business-statistics/

Az EU textil-ruhaiparának innovációs stratégiája

Magyarország könnyűipara számokban

aktuális adatok

Magyarország textil- és ruhaipara számokban

Textilipar

Alkalmazásban állók (2018, fő): 11 919

Termelési érték (2018, milliárd Ft): 149,9 

Bejegyzett vállalkozások száma (2018-ban): 2527 

Beruházások értéke (2018, millió Ft):  5 709

Pamutszövet (2017, millió m2): 1

Ruhaipar

Alkalmazásban állók (2018, fő): 18 047

Termelési érték (2018, millió Ft): 90 138

Bejegyzett vállalkozások száma (2018-ban): 4089

Beruházások értéke (2018, millió Ft): 3 489

Hazai designerek:

http://asalon.hu/hu/designers

 

Sajtó és információs anyagok:

A magyar könnyűipar a statisztikai számok tükrében 2016

Könnyűipari körkép - Interjú az MKSZ elnökével

Könnyűipari szakmai nap - előadás

Műszaki Textil - nemzetközi hírek

Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület