Egyesül az MKSZ és a TMTE

2024/05/31

Tisztelt Tagság!

A 2024.05.24. 14.00 órakor megtartott  Közgyűlésen döntés született arról, hogy a TMTE és az MKSZ beolvadással egyesüljön. A Közgyűlés elfogadta az MKSZ alapszabályának módosítási tervét, amelybe a beolvadás ténye is bekerült. 

V/2024.(05.24.) Határozat:

A közgyűlés ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett megszavazta, hogy az egyesüléshez szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek a szervezetek éves beszámolóinak mérleg-fordulónapjával, azaz a 2023. december 31-i fordulónappal készültekkel megegyeznek és azt, hogy az átalakulás, beolvadás könyv szerinti értéken történik. 

VI/2024.(05.24.) Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett jóváhagyta a TMTE beolvadását az MKSZ-be, úgy, hogy a beolvadás napja a bírósági bejegyzéssel megegyezik.

VII/2024.(05.24.) Határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadta az MKSZ Alapszabály módosításának tervét, amely a TMTE befogadását tartalmazza. Jóváhagyta a TMTE beolvadását az MKSZ-be az Előterjesztés és a benne foglalt Egyesülési Szerződés szerint.

Az MKSZ elnöke és a TMTE ügyvezető főtitkára elindítja az egyesüléshez szükséges változásbejegyzést, és a bírósági bejegyzést követően a TMTE általános jogutódja az MKSZ lesz.

Budapest, 2024.május 31.

Az ELNÖKSÉG