Könnyűipari Ágazati Párbeszéd

Az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló tájékoztató a Nemzetki Fogalkoztatási Szolgálat honlapján itt érhető el.  A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) a textil-, ruhaipar, textilitsztítás, bőr-, bőrdíszműgyártó és cipőipar területein a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben szociális párbeszédet folytató testület.

A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság 2004-ben alakult meg először, majd 2010-ben és legutóbb 2016-ban, az ÁPB törvény alapján alakult újjá. Munkaadói oldalon alapítói a Bőr és Cipőipari Egyesülés (BCE), a Magyar Ruhagyártók Egyesülete (MRE) és a  Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ).A KÁPBB jogszerű működését az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság ( ÁRMB) döntése biztosítja (2010-es határozat és 2016. évi határozat), amely szerint a KÁBP jelenleg az MKSZ (munkáltatói oldal) és az ágazati szakszervezet, a BDSZ  (munkavállalói oldal) részvételével működő testület.

A munkaadói oldalt alkotó MKSZ 1991 óta működik – mint a magyar a textil-, ruházati-, bőr-, szőrme-, cipőipari, és egyéb kapcsolódó könnyűipari vállalkozások munkaadói érdekképviseleti szervezete. Tagjai a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), a Textiltisztító Egyesülés (TTE), a Bőr- és Cipőipari Egyesület, valamint és textil-ruha, bőr- és cipőiipari vállalkozások. A Társadalmi Párbeszéd intézményrendszerében az MKSZ jelenelg 55, főtevékenységük szerint könnyűipari vállalkozást képvisel (ez az ágazat foglalkoztattjainak mintegy 16%-a).

A KÁPB Munkavállalói oldalának képvisletét a Bánya-Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete látja el, amely a textil és ruhaipari szakszervezeti tagságot is magába foglalja. A BDSZ jelenleg az ágazat 17 munkáltatójánál rendelkezik alapszervezettel (az ágazati munkavállalók 3,5%-át képviseli).

A KÁPB munkaadói társelnöke (Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia) és munkavállalói társelnöke (Keleti Tamás ) vesznek részt a szociális párbeszédben, amely  „a szociális partnerek közötti kétoldalú kommunikáció, amely magában foglalja a rendszeres információcserét, a konzultációt, a kollektív tárgyalást, megállapodások létrehozását, közös szakpolitikák kidolgozását és megvalósítását”.

A KÁPB munkájáról elérhető beszámolók:

2020

2019 ; Sajtócikk 2019-ben

2018

2017

2016

2015: Úti jelentések, Szakmai nap

2014

2013

2012

2008-2011: