Meghívó az MKSZ Közgyűlésére

2024/05/06

M E G H Í V Ó

a Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) közgyűlésére

 

Időpont:          2024.05.24. (péntek) 14:00 óra

Helyszín:         INNOVATEXT Zrt.

1103 Budapest, Gyömrői út 86. (tárgyaló)

 

A közgyűlés napirendje a kiegészített napirendi ponttal:
 

 1. Elnöki megnyitó
   
 2. Az MKSZ 2023. évi, az Elnökség által elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolójának megvitatása és a pénzügyi beszámoló elfogadása
   
 3. Előterjesztés a Magyar Könnyűipari Szövetség és a Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület (TMTE) egyesülésére beolvadással -  a megküldött javaslattétel megvitatása és elfogadása
   
 4. Az MKSZ Alapszabályának módosítása – a megküldött tervezet megvitatása és elfogadása
   
 5. Egyebek

 

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk.
Kérjük, hogy akadályoztatás esetén meghatalmazotti képviseletéről gondoskodni szíveskedjen, hogy szavazati jogát gyakorolhassa.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2024. május 24-én 14:30 órakor kerül sor, az eredetileg meghirdetett helyszínen és napirendi pontokkal.

Budapest, 2024. 05. 10.

Üdvözlettel:
 

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia

elnök s.k.